swMenuFree


Gazetka szkolna

Rekrutacja

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

Pola Nadziei

Pola Nadziei

 

W sobotę 14 kwietnia odbyła się kwesta uliczna, w której nasi uczniowie wzięli udział. Pola Nadziei to ogólnopolska akcja, podczas której zbierane są pieniądze dla dzieci chorych na raka. Podopieczni Hospicjum św.Jana Ewangelisty w Szczecinie potrzebują sprzętu ratującego ich życie. Mimo niesprzyjającej pogody, nasi wolontariusze bardzo się starali, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej.
 
A.Karpowicz

 

 

 

 

III Międzyszkolne Forum Samorządów Szkolnych

III Międzyszkolne Forum Samorządów Szkolnych

 Wtorek 10 kwietnia był bardzo pracowitym dniem dla Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele SU wraz z opiekunem panią Agatą Karpowicz odwiedzili SP nr 42 w Szczecinie i uczestniczyli w III Międzyszkolnym Forum Samorządów Szkolnych. Forum rozpoczęło się prezentacją działań Samorządów Szkolnych. Tematami przewodnimi prezentacji były: Polska Niepodległa, bezpieczeństwo w Internecie oraz wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół. Po prezentacjach uczestnicy spotkania w grupach przygotowywali Lapbooki o Polsce i Szczecinie. Praca nad tym przedsięwzięciem była miłą wymianą pomysłów, doświadczeń i informacji o naszym kraju i naszym mieście a stworzone Lapbooki były pięknym dowodem na iskierkę patriotyzmu tlącą się w sercach każdego młodego człowieka.

W tym dniu pani Anna Cembrowska uczestniczyła w spotkaniu opiekunów Samorządów Szkolnych, które odbyło się w Urzędzie Miasta Szczecin. Na owym spotkaniu przedstawione i omówione zostały konspekty lekcji wychowawczych poświęcone Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Aktywizacja uczniów to jedno z działań w ramach Akademii SBO, która skupia szereg inicjatyw edukacyjnych, mających profesjonalizować obywatelskie kompetencje i pomóc rozwijać aktywne społeczeństwo.

Agata Karpowicz


 

Ekologicznie=Ekonomicznie

Ekologicznie=Ekonomicznie

 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w wojewódzkim konkursie organizowanym pod patronatem WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego pod hasłem "Ekologicznie=Ekonomicznie  Odpady- szanse i zagrożenia". Celem konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej, w której wskazywano na ścisły związek między ekologią a ekonomią. Nikola Skrężyna z kl. IIIb zajęła III miejsce, a Wiktoria Gontarz z kl. IIIa otrzymała wyróżnienie. Uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulacje!


 

Tydzień Bezpieczeństwa

HEJTOWANIE BOLI, BARDZIEJ NIŻ MYŚLISZ

 


Impreza cykliczna, ale z każdym rokiem budząca coraz więcej emocji. Tydzień Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 37 w tym roku poświęcony był problemowi CYBERPRZEMOCY.

 W dniach 19-23.03.2018 roku klasy VII oraz II i III gimnazjalne obchodziły Tydzień Bezpieczeństwa, w ramach którego odbyły się konkursy: plastyczny na plakat, literacki na fraszkę oraz multimedialny na mem. Tydzień bezpieczeństwa to także godziny wychowawcze poświęcone cyberprzemocy, warsztaty dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz happening, w czasie którego młodzież podsumowała konkursy, pokazała zebranym rówieśnikom i nauczycielom wyróżnione memy oraz zaprezentowała spektakle: „Kolorowy ptak” oraz „Stop cyberprzemocy”. Podejmowane akcje były nagłośnione przez młodzież za pomocą szkolnego radiowęzła.

Zdaniem jednej z realizatorek projektu Cindy Kożuch udział w konkursach i warsztatach pomogły młodym ludziom zobaczyć konsekwencje przemocy, wyciągnąć wnioski i zaprzestać podejmowania szkodliwych działań wobec siebie i innych.

 Halina Koźluk


 

TEATRALNY WIECZÓR Z CZYTADŁEM

TEATRALNY WIECZÓR Z CZYTADŁEM w SP nr 37 

 

          

  I kolejny Wieczór z Czytadłem nadszedł. Czekała na niego duża grupa koneserów literatury. Tym razem impreza została zorganizowana pod hasłem teatru.

            Dnia 23 marca 2018 r. w godz. 17.00 - 21.00  w SP nr 37 przy ul. Nałkowskiej 33 odbył się Teatralny Wieczór z Czytadłem. Jak zwykle rozpoczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych, które pozwoliły poznać koleżanki i kolegów z różnych klas. Gwoździem programu były podchody, które wymagały zgranej pracy zespołowej.  Należało znaleźć siedem stacji, odpowiedzieć na pytania związane z historią i teorią teatru. Wszystkie zadania przygotowały uczennice klasy 3b i 3f. Najważniejszą konkurencją było przygotowanie przez każdą z pięciu grup scenki dramowej. Przed prezentacją etiud na uczestników czekała pyszna pizza ufundowana przez Radę Rodziców. Najedzeni i uśmiechnięci uczniowie zabrali się do pracy na scenie. Dla wszystkich liczyła się dobra zabawa. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

            Przyjemnie było spędzić piątkowy wieczór w miłym gronie i ciekawej, twórczej  atmosferze. Ta szkolna tradycja integruje uczniów i tworzy wyjątkowy klimat naszej szkoły.                                        

organizatorzy


 

Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej

"Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej"

 

9 marca 2018 r. ekipa najlepszych uczniów angielsko - informatycznych z naszej szkoły wzięła udział w konkursie "Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej" organizowanym przez Zespół Szkół Łączności w Szczecinie. W trakcie konkursu uczniowie zmagali się z obszernym testem językowym oraz rozwiązywali zadaniami ogólnoinformatyczne dotyczące parametrów systemu operacyjnego z wykorzystaniem komputera. Wyróżnienie zdobyła Anna Leśniak, uczennica klasy 3E. Najlepsi w konkursie mogli liczyć na fantastyczne nagrody, takie jak gadżety elektroniczne(np. głośniki bezprzewodowe JBL) oraz pomoce naukowe czy kurs językowy. Wszyscy uczestnicy wzięli również udział w warsztatach z telekomunikacji. Gratulacje!

 

A.Kapusta


 

rekrutacja 2018

UCZNIOWIE KLAS VI

 

UCZNIOWIE KLAS VI - kandydaci

DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ

Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

oraz

DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ

Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 W SZCZECINIE

na rok szkolny 2018/2019

 

Klasy siódme dwujęzyczne – planowany harmonogram:

 • składanie wniosków -  5 marca 2018r. – 21 marca 2018r. do godz.12.00
 • obowiązuje przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych - 26 marca 2018r. godz.16.00
 • nauczanie języka niemieckiego lub języka angielskiego w rozszerzonym zakresie z podziałem na grupy - 5 godzin tygodniowo,
 • wprowadzenie dwujęzyczności na dwóch przedmiotach w klasie VIII (wiedza o społeczeństwie, historia w klasie z językiem angielskim, wiedza o społeczeństwie, geografia w klasie z językiem niemieckim), proporcje zajęć prowadzone na tych przedmiotach w języku polskim i niemieckim lub angielskim ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów języka obcego,
 • nauczanie drugiego języka obcego – 2 godziny tygodniowo.

 

 

Szczegółowe informacje:

Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie

ul. Nałkowskiej 33 (Oś. Majowe)

Tel. 91- 4629 – 486

sekretariat czynny 8.00 – 15.30

www.sp37.szczecin.pl
www.pe.szczecin.pl


 

Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski

           

        

    Dnia 10 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 37
przy ul. Z. Nałkowskiej 33
odbył się etap dzielnicowy Małego Konkursu Recytatorskiego.

 

W przeglądzie wzięło udział 31 uczestników w 3 kategoriach wiekowych.

W jury zasiadły Panie: Iwona Korab - Kowalska - instruktor teatralny z Zamku Książąt Pomorskich, organizator warsztatów i przeglądów recytatorskich i teatralnych, Urszula Dąbrowska - nauczyciel języka polskiego  oraz Monika Zdybicka - nauczyciel zajęć artystycznych i muzyki. Oceniano dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

 

 

 

Oto laureaci w kategorii klas I – III:

 • Malina Hrycan z SP 59
 • Dawid Kamiński z SP 59
 • Matylda Pich z SP 23

W kategorii klas IV – VI laureatami zostali:

 • Michał Drewniak z SP 37
 • Julia Taler z SP 59
 • Zofia Pich z SP 23
 • Wyróżnienia otrzymali: Maciej Borkowski z SP 74 oraz Anna Sobańska z SP 74

W kategorii klas VII i gimnazjów zwyciężyły:

 • Inez Wilczewska z SP 37
 • Hanna Klusek z SP 74
 • Oliwia Ostrowska  z SP 59
 • Karolina Roman z SP 59

Kolejny etap zmagań młodych recytatorów odbędzie się w marcu 2018 r. w Zamku Książąt Pomorskich.

            Zwycięzcom, uczestnikom i opiekunom gratulujemy.


 

Matematyka w sporcie

Matematyka w sporcie

 

Dnia 19 grudnia w naszej szkole jak co roku odbył sie turniej „Matematyka w sporcie” dla klas 7. Uczniowie rywalizowali ze sobą w zespołach 7- osobowych w konkurencjach sportowych i 3- osobowych zespołach w konkurencjach matematycznych. Walka była zacięta do samego końca, o czym świadczy wygrana ex aequo klas 7 a i 7 b, natomiast trzecie miejsce przypadło klasie 7 d. Dodatkowo ocenialiśmy kulturalne kibicowanie, w którym bezkonkurencyjne okazały sie klasy 7 d i 7 a, wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 


 

Maraton pisania listów

 Maraton pisania listów

 

Dnia 8 grudnia 2017r. od godziny 17.00 do 20.00 w naszej szkole jak co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) odbył się Maraton Pisania Listów pod patronatem Amnesty International. W tym dniu pisaliśmy w obronie praw bohaterki pochodzącej z Jamajki – Shackelii Jackson, której brat został bezprawnie zastrzelony przez funkcjonaruszy policji. W naszych listach wzywaliśmy do obrony Shackelii i jej rodziny oraz zapewnienia sprawiedliwości dla wszystkich bezprawnie zabitych przez policję. Liczymy na to, że uda nam się poprawić los naszej maratonowej bohaterki. Ufamy, że nasze listy są ogromnym wsparciem dla Shackelii oraz jej bliskich – dają im siłę i nadzieję w walce o swoje prawa. Iskra odwagi jest w każdym z nas – cała nasza społeczność szkolna mogła zabrać głos w ważnej sprawie, aby budować bardziej sprawiedliwy świat. W tym dniu odbyły się także lekcje pokazowe dla trójek klasowych wszystkich klas na temat „Władzy i odpowiedzialności”. Lekcję przeprowadziła nauczycielka języka angielskiego oraz opiekun SU – pani Anna Cembrowska. Zajęcia miały zachęcić uczniów do refleksji nad rolą i uprawnieniami policji w kontekście ochrony praw człowieka. Co więcej, udział w lekcji miał również zmobilizować uczniów do napisania listów wyrażających solidarność z obrończynią praw człowieka z Jamajki. Los Shackelii Jackson nie jest nam obojętny, solidarnie nasza społeczność szkolna przeciwstawia się naruszeniom praw człowieka.

Samorząd Uczniowski


 

stat4u