swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

10 rocznica nadania imienia Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków

 

 

               2 października 2016 r. nasza szkoła - Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków z dumą obchodziła dziesiątą rocznicę nadania jej imienia. Było to dla całej społeczności szkolnej wyjątkowe wydarzenie.

               Uroczystość odbyła się na terenie "Starej Rzeźni". Nasz jubileusz zaszczyciło wielu znamienitych gości. Zaproszenie przyjęła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pani Teresa Kalina oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz wiele innych osób wspierających działania szkoły. Na uroczystości obecny był także członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie pan Jerzy Lewicki, który odznaczył Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków dyrektora naszej szkoły, panią Ewę Zagubień. Nauczyciele zaangażowani w działania na rzecz Związku otrzymali odznaczenia srebrne. Dla wszystkich było to znaczące wyróżnienie.

Uroczystość stała się również okazją do promocji kolejnej szkolnej publikacji pt."... i nie zapomnę", w której znalazły się zdjęcia Sybiraków, ich ukochanych miejsc w Szczecinie oraz listy do nich skierowane autorstwa naszych uczniów. Publikacja książkowa ma bezcenną wartość, bo po pierwsze napisana została w całości przez uczniów, po drugie połączyła trudną historię Polski z historią Szczecina. Przygotowana została również wystawa zdjęć i  prac plastycznych, która zwracała uwagę zarówno jej bohaterów, jak i przybyłych gości. Było to kolejne międzypokoleniowe spotkanie, które umożliwiło bezpośrednią wymianę myśli i słów młodych ludzi oraz tych, którzy są dla nich wzorem.

                Zarówno książka jak i uroczystość miały być podziękowaniem patronom za ich bezcenne zaangażowanie w życie szkolne - za "żywe lekcje historii", pełne wzruszeń wspomnienia, marsze pamięci, spotkania na różnych uroczystościach, obchody Tygodnia Patrona, ale przede wszystkim za okazane nam ciepło i serce. To wydarzenie było ważnym i pięknym dla całej społeczności Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie.

Sylwia Gumowska – Rak
Renata Ogielska


 

 

10. rocznica nadania Gimnazjum nr 7 w Szczecinie imienia Sybiraków

pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

Zdjęcia ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 

         2 października w Starej Rzeźni odbyła się uroczystość z okazji 10. rocznicy nadania Gimnazjum nr 7 w Szczecinie imienia Sybiraków. Honorowymi Gośćmi spotkania byli Sybiracy zrzeszeni w Związku Sybiraków i w Zachodniopomorskim Związku Sybiraków ze Szczecina i województwa oraz 17 Sybiraków – bohaterów realizowanego przez Gimnazjum nr 7 projektu edukacyjnego pn. „… i nie zapomnę”.

W ramach projektu uczniowie odwiedzali Sybiraków w ich domach, dokumentowali ich wspomnienia, uwieczniali na fotografiach ich twarze i miejsca na mapie Szczecina, które są dla nich szczególnie ważne. Efektem tych działań była publikacja książki pt. „… i nie zapomnę”.

W książce znalazły się także listy uczniów – uczestników projektu, w których starali się wyrazić słowami szacunek, podziw i wdzięczność za wspólnie spędzony czas, opowiedziane historie i zaprezentowane postawy, które stały się dla nich wzorem, a dzięki publikacji będą mogły stać się także wzorem dla przyszłych pokoleń.
Wydanie książki poprzedziły zajęcia lekcyjne, przygotowujące uczniów do spotkań ze świadkami historii. Uczniowie wzięli także udział w zajęciach ze znanym szczecińskim fotografikiem Tomaszem Lazarem i warsztatach z przewodniczącym Koła Fotografików Uniwersytetu Trzeciego Wieku, fotografikiem Czesławem Kramarzem.
Inicjatorkami wydarzenia opartego na międzypokoleniowej współpracy uczniów i Sybiraków były: dyrektor Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie pani Ewa Zagubień i nauczycielka języka polskiego pani Sylwia Gumowska – Rak.
Podczas uroczystości uczestnicy i bohaterowie projektu szczególne podziękowania skierowali do tych, którzy wspierali powstanie historycznej publikacji. Wśród nich znalazła się Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pan Władysław Sanocki.
Uroczystą Galę rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego i Hymnu Sybiraków. Następnie wszyscy przybyli na uroczystość mogli zobaczyć część artystyczną przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 7, film o współpracy szkoły z Patronem, wystawę fotografii Sybiraków i prac plastycznych wykonanych przez uczniów.
Podczas uroczystości przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie pan Jerzy Lewicki odznaczył złotą odznaką honorową za zasługi dla Związku Sybiraków dyrektora Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie panią Ewę Zagubień.
Srebrną odznakę za zasługi dla Związku Sybiraków z rąk pana Jerzego Lewickiego odebrali: wicedyrektor Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie pani Angelika Pawelec oraz panie: Anna Garbacz, Sylwia Gumowska – Rak, Renata Ogielska i pan Rafał Żmuda – nauczyciele w tej szkole.
Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pani Teresa Kalina, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie pan Jerzy Lewicki, Prezes Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych pan Stanisław Brzeziński, Prezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków pan Albert Miłaszewski, starszy wizytator w Wydziale Wspierania Edukacji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pan Władysław Sanocki, specjalista w wydziale Wspierania Edukacji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Monika Sadowska, Radni Miasta Szczecin: pani Jolanta Balicka i pan Wojciech Dorżynkiewicz, inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin pani Andronika Maciejewska – Wyryszuk, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie pani Krystyna Milewska, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej pan Krzysztof Męciński, przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego: prof. Ewa Jackowska i prof. Andrzej Furier, proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej ks. Tadeusz Szponar, przewodniczący Rady Osiedla Majowe pan Artur Brończyk, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Kędzierska, dyrektorzy szczecińskich szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice, mieszkańcy Szczecina i darczyńcy wspierający realizowany przez szkołę projekt edukacyjnego pn. „… i nie zapomnę”.


 

 

stat4u