swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

obiady

obiady

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zapłaty abonamentu miesięcznego za obiady dziecka na konto bankowe naszej placówki tj.

Szkoła Podstawowa nr 37, 70-785 Szczecin

Numer konta bankowego:

40 1020 4812 0000 0502 0128 7945

 

W treści przelewu należy wpisać:

 

Imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc którego dotyczy wpłata za obiady oraz budynek do którego uczęszcza uczeń.

 

Wzór:

Ewa N………, klasa VII A, obiady za mc: IX/2017, budynek przy Zofii Nałkowskiej 33.

 

Wpłaty należy dokonywać z góry za dany miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca. Wyjątkowo za wrzesień 2017 można wpłacać do  31 sierpnia 2017r. (do tego dnia musi kwota wpłynąć na konto szkoły).Po odbiór kart proszę zgłaszać się do pokoju nr 81.

 

Opłata za obiad dwudaniowy wynosi 4.00.

Wysokość opłat za posiłki uczniowskie za wrzesień 2017:

 19 obiadów x 4.00 = 76.00

 

Dnia 25 każdego miesiąca wpłata musi być już na koncie szkoły (najszybciej przelew elektroniczny).

 

UWAGA:

Powyższa informacja dotyczy wpłaty za obiady tylko za cały miesiąc z góry.

Wpłat gotówkowych  można dokonywać  w pokoju nr 81.

Wpłaty za niepełny abonament obiadowy są przyjmowane tylko w kasie szkoły.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole, gdy uczeń ma wykupiony abonament - należy w pierwszym dniu nieobecności zgłosić się  z kartą obiadową w kasie obiadowej w celu dokonania odpisu na następny miesiąc.

Wyprowiantowanie jest możliwe dopiero od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Uzgodnienia odnośnie odpisów z poprzedniego miesiąca proszę dokonywać osobiście.


 

stat4u