swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

 

Uroczystość nadania szkole imienia Sybiraków - 29 września 2006 r.

 


 

„Jeśli my zapomnimy o  nich, to niech Bóg zapomni o nas” – taka myśl towarzyszyła wszelkim działaniom związanym z nadaniem imienia Sybiraków Gimnazjum n r 7 w Szczecinie.
Pomysł takiego Patrona pojawił się w roku szkolnym 2005/2006 i został zaakceptowany przez całą społeczność szkolną i grono pedagogiczne, uczniów oraz rodziców. Zanim nadanie imienia Sybiraków stało się faktem, cały poprzedni rok szkolny  poświęciliśmy na realizację tego projektu.
 
     Przede wszystkim we wszystkich klasach przeprowadzono „żywe lekcje historii. Gościliśmy Sybiraków, którzy zainteresowali uczniów swoimi przeżyciami. Spotkania wywarły na młodzieży duże wrażenie, czego dowodem są uczniowskie wiersze powstałe po lekcjach. Wielu zatrzymywało się po zajęciach, by jeszcze o coś zapytać. Podobna lekcję „żywej historii” zorganizowano dla członków Rady Pedagogicznej i pracowników administracji. Jednocześnie we wszystkich klasach odbywały się  lekcje prowadzone przez nauczycieli historyków, których celem było przede wszystkim zapoznanie uczniów z tematyką zsyłek. Temu samemu służyła szkolna gablota.
 
     10 lutego 2006 roku przedstawiciele klas z dyrektorem brali udział w uroczystych obchodach 66 rocznicy pierwszej masowej wywózki na Syberię. Na lekcjach języka polskiego pracowaliśmy w oparciu o wiersze i wspomnienia Sybiraków. Godziny wychowawcze poświęciliśmy na dyskusję o autorytetach, prawach człowieka i patronie.
 Z okazji 66 rocznicy drugiej masowej wywózki na Syberię zorganizowaliśmy wystawę obrazów olejnych Sybiraczki Bogdany Winnickiej. Treści zawarte w obrazach: śmierć, głód, cierpienie i chłód przypominają żyjącym o losie zesłańców, wyrażają tragiczną niedolę ludzi. Po wystawie powstały  piękne wypracowania, zawierające głębokie refleksje nie tylko na temat obrazów, ale też ogólnoludzkie.
 
     Następnym realizowanym przez nas zadaniem były wyjścia na Cmentarz Centralny pod pomnik Sybiraków oraz pomnik ofiar Katynia, gdzie uczniowie spotkali się z Sybirakami, oddawali hołd poległym oraz dowiadywali się o idei powstania pomnika i jego symbolice. Była to kolejna lekcja historii.
 
     W kwietniu 2006 roku uczniowie przygotowali i zaprezentowali montaż słowno-muzyczny w oparciu o wiersze i wspomnienia Sybiraków. To wzruszające przedstawienie obejrzała młodzież naszego gimnazjum oraz Sybiracy i inni specjalnie zaproszeni goście.
      Na lekcjach sztuki uczniowie ilustrowali wiersze Sybiraków. Najlepsze prace zostały pokazane na szkolnej wystawie. Wszyscy uczniowie uczyli się także hymnu Sybiraków.
We wszystkich klasach gimnazjum odbył się także dwuetapowy konkurs wiedzy o zsyłkach na Syberię i prawach człowieka. Przez cały okres gromadzimy literaturę dotyczącą Sybiraków, ich wspomnienia i wiersze. Ponadto zbieramy pamiątki do izby pamięci, którą zamierzamy otworzyć w przyszłym roku szkolnym.
 
     Zamknięciem naszych działań, przygotowujących szkołę do nadania imienia, była wystawa przygotowana przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej pt. „Sowieckie piekło”. Obejrzeli ją wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dzięki temu utrwalili wiadomości na temat zsyłek, mieli okazję poznać warunki pobytu i pracy na Sybirze. Datę nadania szkole imienia wyznaczono na dzień 29.09.2006 r. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w parafialnym kościele pw. Opatrzności Bożej, na której obecni byli wszyscy uczniowie oraz zaproszeni goście. Mszę celebrował ks. biskup J. Gałecki. Po mszy zgromadzeni uformowali orszak z pocztami sztandarowymi na czele i z powagą oraz dostojeństwem wkroczyli do szkoły na przygotowaną tu uroczystość. Gimnazjum  nr 7 pięknie udekorowane w patriotyczne barwy godnie przywitało wszystkich zaproszonych. Naszym gośćmi byli:
 
- Minister, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Janusz Krupski,
- zachodniopomorski poseł Pana Leszek Dobrzyński,
- Wicewojewoda Zachodniopomorski, Pan Marcin Sychowski,
- Pani Anna Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
- wiceprzewodnicząca  Rady Miasta Szczecin Panią Teresa Grażyna Kochańska,
- Ksiądz biskup Jan Gałecki,
 
  radni:
- Pani Beata Tokarzewska,
- Pan Roman  Nowicki,
- dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Andrzej Oryl,
- Pani Elżbieta Masojć, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta,
- Ksiądz proboszcz Ireneusz Pastryk,
- Ksiądz proboszcz Tadeusz Szponar,
- Pani dr Małgorzata Machałek, Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawiciela Instytutu, Pan Paweł Szulc,
- przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, Pan Stanisław Jurkin,
- prezes Związku Sybiraków, oddział w Szczecinie, Pani Iwona Biedulska,
- Sybiracy,
- była dyrektor Gimnazjum nr 7, Pani Elżbieta Tarkowska,
- była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22, Pani Zofia Orłowska - Krysiak,
- członkowie Rad Osiedla, rodzice, uczniowie i nauczyciele, pracownicy szkoły.
 
 
    Pani dyrektor Ewa Zagubień, pełniąca honory gospodarza uroczystości, powitała wszystkich zaproszonych, ale szczególnie ciepłe słowa skierowała do obecnych podczas święta szkoły Sybiraków. Złożyła hołd ich cierpieniu i  wyraziła szacunek wielkiej wytrwałości i patriotyzmowi, który przyświeca ich działaniom. Po uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej oraz mowach wygłoszonych przez zaproszonych gości pan Janusz Krupski uhonorował medalami Pro Memoria zasłużonych Sybiraków: panią Danutę Kwiatkowską, pana Ryszarda Rybickiego, pana Zdzisława Freja, pana Ryszarda Remszę, pana Jerzego Dudzińskiego.
 
    Pani dyrektor Gimnazjum nr 7 Ewa Zagubień oraz nauczycielka historii Anna Garbacz zostały odznaczone honorową odznaką Sybiraka. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni  obejrzeli wzruszający montaż poetycko-muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły. W części artystycznej wystąpił także chór Kombatant z wiązanką pieśni patriotycznych.
Od tego dnia Gimnazjum nr 7 nosi zaszczytne imię Sybiraków. Dla uczniów nie są to osoby anonimowe, ani losy „niczyje”. Znają ich, spotykali się z nimi wiele razy. Wiedzą, że żyją skromnie, jakby przytłoczeni ciężarem pamięci o tych, którym nie było dane powrócić do ojczyzny. Historia życia Sybiraków wywołuje u młodzieży refleksje nad minionym czasem i pozwala uwierzyć, że własny los trzeba brać w swoje ręce po to, by zadbać o dobrą i bezpieczną przyszłość.
 
    To dla nas wszystkich lekcja patriotyzmu, hartu ducha, niezłomnej postawy. To lekcja miłości  do ojczystego kraju, a także przestroga przed deptaniem praw człowieka, przed nienawiścią i totalitaryzmem.
 
Ewa Zagubień, dyrektor szkoły
Joanna Szczęch, nauczyciel języka polskiego
 
stat4u