swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

 

O Szkole

 


 

Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków to szkoła, w której przeszłość wpisana jest w teraźniejszość i przyszłość. Ucząc historii, tworzymy tradycję szkoły. Przypominając wydarzenia, uświadamiamy, gdzie są nasz korzenie. Pozwala nam na to niewątpliwie zaszczytne imię Sybiraków.


     Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków to szkoła, w której ważne jest wykształcenie. W ubiegłym roku otrzymaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznany przez Ministra Edukacji  Narodowej. Przy tej okazji mogliśmy pochwalić się realizacją wielu przedsięwzięć z zakresu języka polskiego, plastyki, historii, chemii, matematyki, wychowania fizycznego. Wszystkich nie sposób tu wymienić. Dzięki przychylności Wydziału Oświaty uczniowie maja szansę rozwijać swoje umiejętności w klasie dwujęzycznej z  językiem francuskim, pierwszej na Prawobrzeżu.  Otwartość Dyrektora Wydziału Oświaty pozwala realizować pasje nauczycieli, którzy zarażają nią uczniów. Na efektywność nauczania wymiernie przekłada się możliwość udziału uczniów w zajęciach w ramach Szczecińskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży, Miejskich Programów Jakościowych czy wreszcie programów unijnych. Dzięki temu możemy pochwalić się wieloma laureatami i finalistami konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich czy miejskich. Sami też jesteśmy organizatorem Regionalnego Konkursu Literackiego, objętego Mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin i patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego „Speeling Competition”, Międzygimnazjalnego Konkursu Piosenki Walentynkowej, szeregu turniejów sportowych, czy wreszcie cyklicznych Biegów po Puszczy Bukowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dla dorosłych mieszkańców miasta.


      Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków to szkoła wyróżniona za inicjatywy w zakresie profilaktyki uzależnień i bezpiecznej organizacji codziennego życia szkoły Honorowym Certyfikatem Bezpiecznej Szkoły oraz nagrodą główną dla najbezpieczniejszej placówki oświatowej w województwie zachodniopomorskim przyznane przez Wojewódzka Komendę Policji. Na ten tytuł złożyło się szereg podejmowanych przez nas działań z zakresu profilaktyki i wychowania, ale też wsparcie finansowe Wydziału Oświaty, dzięki któremu mogliśmy poprawić bezpieczeństwo uczniów. Zrozumienie potrzeby inwestowania nie tylko w edukację, ale i infrastrukturę, przełożyło się w naszej szkole na dostęp do nowoczesnego kompleksu boisk sportowych Orlik oraz niedawno wyremontowanej hali sportowej. 


      Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków to szkoła, w której ważne jest wychowanie do wartości. Takie wychowanie służy wielostronnemu rozwojowi ucznia, dbamy więc o to, by wartości przenikały proces kształcenia i wychowania. Proces ten dokonuje się nie tylko poprzez zaplanowane lekcje wychowawcze, oficjalne rozmowy czy tworzone przez szkołę programy. Dokonuje się to w codziennym kontakcie ucznia z nauczycielem poprzez zasady odnoszenia się do siebie, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby reagowania lub niereagowania. Niewątpliwie sprzyjają nam w tym Sybiracy. Niezwykle oddani szkole życzliwi ludzie. Są z nami od święta, ale i na co dzień. A może to my jesteśmy z Nimi? W każdym razie dzięki tej współpracy zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć. Począwszy od nadania imienia, nadania sztandaru, otwarcia Izby Pamięci, zorganizowania wystawy obrazów Sybiraczki pn.”Pamięć nie dała się zgładzić”, poprzez lekcje „żywej historii”, wspólne wigilie, spotkania indywidualne, oprawę uroczystości sybirackich Filharmonii Szczecińskiej, Muzeum Narodowym, na Cmentarzu Centralnym,  podsumowania konkursu literackiego „Mali zesłańcy” i „Powroty”, rokroczny udział w Marszu Żywej Pamięci Sybiraków w Białymstoku czy wreszcie wizualizację powrotów Sybiraków na Dworcu Głównym w Szczecinie z okazji 65 rocznicy przybycia na Pomorze Zachodnie transportów ze Wschodu, publikacje książkowe „Marsz Żywej Pamięci Sybiraków” oraz „Z daleka. Coraz dalej…” (obie napisane i zredagowane w całości przez uczniów naszej szkoły przy ogromnej akceptacji Prezydenta Miasta i Dyrektora Wydziału Oświaty) oraz projekt „Otwórz oczy. Zamknij oczy: Pamięć”, obejmujący działania plastyczne, filmowe, fotograficzne, teatralne i literackie, a efektem  wernisaż prac plastycznych i fotograficznych, wywiad oraz przedstawienia teatralne. Motywem przewodnim są losy patrona szkoły – Sybiraków.


      Myślę, że mogę powiedzieć, że Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków to szkoła przyjazna edukacji i wychowaniu. Tworzą ją wspaniali uczniowie i zaangażowani nauczyciele.

    Dyrektor Ewa Zagubień
stat4u