swMenuFree


Gazetka szkolna

Rekrutacja

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

PSYCHOLOG SZKOLNY

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

rok szkolny 2016/2017

 pokój 78

tel. 91 463 11 34

 

Poniedziałek

8:30 – 10:00

Wtorek

8:15 – 15:15

Środa

8:00 – 11:30

Czwartek

8:30 – 15:30

Piątek

8:00 – 11:00


 

Zadaniem psychologa w nowym roku szkolnym jest udzielanie pomocy psychologicznej uczniom naszego gimnazjum, a także ich rodzicom i nauczycielom. Pomoc ta, przyjmuje formę przede wszystkim rozmowy wspierająco – doradczej.

 

 

Uczniu, przyjdź do psychologa szkolnego, zawsze gdy:

·       chciałbyś z kimś porozmawiać o swoich radościach bądź smutkach,

·       masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

·       czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny, masz złe samopoczucie lub coś Cię dręczy,

·       nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegą, rodzicami, rodzeństwem,

·       masz problemy, trudną sytuację w domu,

·       stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji,

·       ktoś z Twojego otoczenia ma problem i masz wrażenie, że potrzebuje pomocy.

 

Drogi Rodzicu, psycholog pomoże, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko,  gdy chcecie wspierać je w trudnym okresie dorastania, bądź sami potrzebujecie wsparcia, czy porady w trudnej sytuacji.

 

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, przychodząc możesz liczyć na dyskrecję!

 

Szerzej ujmując – psycholog:

 • prowadzi poradnictwo dla uczniów,
 • pomaga w łagodzeniu konfliktów z rodzicami,
 • prowadzi krótkoterminową terapię indywidualną dla uczniów,
 • prowadzi badania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  oraz możliwości psychofizycznych,
 • koordynuje zadania związane z realizacją szkolnego programu profilaktyki, programu wychowawczego, 
 • prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne,
 • wspiera wychowawców klas w działaniach wynikających z programu profilaktyki,
 • prowadzi edukację zdrowotną, psychospołeczną w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • współpracuje z placówkami specjalistycznymi, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, 
 • prowadzi interwencje doraźne w sytuacjach problemowych oraz mediacje między uczniami (nauczycielami),
 • współdziała z organami szkoły, policją i sądami w przypadkach wykroczeń uczniów
  i naruszenia prawa.

 

stat4u