swMenuFree


Gazetka szkolna

Rekrutacja

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

 

Ogłoszenie o przetargu na rok szkolny 2017/2018.

 

Działając na podstawie §4 ust.2  Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Szczecin NrXII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r, Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr. 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego  w  Szczecinie ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin, ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczenia znajdującego się na terenie szkoły w budynku przy ul. Zofii Nałkowskiej 33, celem prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z punktem małej gastronomi.

 

W załączeniu specyfikacja warunków przetargu: załącznik nr 1 –wzór umowy, załącznik nr 2 - formularz ofertowy.

 

 

stat4u